BacaanKita – Wanita sebenarnya tidak dituntut untuk berdandan suapaya semua orang tertarik padanya. Berdandan juga ada yang diharmkan bahkan disamakan […]